Veelgestelde vragen

Moet ik zelf een verzekering regelen?

U moet zelf zorg dragen voor een bedrijfsschadeverzekering en uw risico’s voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekering geldt voorts voor uw aansprakelijkheid voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring na ontvangst van het gehuurde goed.  In de praktijk dragen de meeste huurders dit risico zelf, gezien het geringe risico. Mocht u gaan verzekeren dan is de waarde van een betaalautomaat € 1.000,-. Indien u geen recht heeft van vooraftrek B.T.W. dient u de bedragen te vermeerderen met de B.T.W.